Contact  
ZKM coaches  
Links  
Nieuws  
Home
De ZKM opleiding
Achtergrond ZKM
Supervisie en werkbegeleiding
Masterclasses
Accreditaties
Aanmelden
Prijzen
Garanties
Algemene voorwaarden
Reacties van cursisten


Eéndaagse workshop
Narratieve coaching

 
‘Meer licht op wat je werkelijk beweegt.'

12 januari 2018
23 maart 2018

Download hier de informatie
over deze workshop.

Start nieuwe ZKM opleiding
6 april 2018 
 

Achtergrond ZKM

De Zelfkennismethode (de ZKM) is een gedegen en valide toepassing om mensen in korte tijd te coachen naar op zelfinzicht gebaseerde actie. Deze benaderingswijze maakt deel uit van de Narratieve psychologie en heeft als centraal gegeven ‘de mens als verhaal’. Afgelopen 30 jaar heeft zich deze bijzondere vernieuwing in de psychologie uitontwikkeld tot een sterke theorie. Zowel theorie als het ZKM protocol bieden ruimte om mee te blijven groeien met andere hedendaagse ontwikkelingen.

Werken met de ZKM methodiek
Het ZKM zelfonderzoek is de praktische vertaling van de Waarderings- en motivatietheorie van prof. Hubert Hermans. Het ZKM zelfonderzoek is te verwoorden als een persoonlijk leerproces voor je cliënt. Jij als coach helpt je cliënt waar te nemen en te formuleren terwijl je cliënt actief mede-onderzoeker blijft. Wat je cliënt onbewust over zichzelf weet wordt in een dialoog, die de cliënt in feite met zichzelf voert, zichtbaar en helder. In het ZKM-Zelfonderzoek vloeien inzicht en verandering natuurlijk in elkaar over. Twee specialisten werken in het ZKM-Zelfonderzoek gelijkwaardig samen: je cliënt, die alles over zijn eigen verhaal kan vertellen en jij als ZKM-coach die de methodiek beheerst.

ZKM in de wetenschap
De Waarderingstheorie en de ZKM blijven in ontwikkeling. In het wetenschappelijke veld vindt voortdurend onderzoek met de ZKM plaats. Tot dusver zijn ongeveer 30 dissertaties verdedigd waarin de ZKM een centrale rol speelt. Verder zijn er wetenschappelijke artikelen verschenen waarin de ZKM onderzocht wordt op het raakvlak van wetenschap en praktijk. Prof. Hubert Hermans zelf heeft meer dan 200 publicaties op zijn naam staan.  Voor een volledige lijst van publicaties zie: http://huberthermans.com/full-list-of-publications/

In opdracht van de ZKM vereniging is vanuit de praktijk gedegen effectonderzoek opgezet in samenwerking met Hogeschool Fontys. De toepassingsvelden voor de ZKM breiden zich nog steeds uit door vernieuwende ideeën van haar gebruikers.

Artikel: Interview met prof. Hubert Hermans
Artikel: Werkwijze ZKM
Artikel: over effectonderzoek

Achtergrond van onze ZKM opleiding

Begin jaren tachtig raakte dr. Margreet Poulie bezield door het gedachtegoed van Prof. Dr. H.J.M. Hermans. Na een inspirerende samenwerking op het snijvlak van wetenschap en praktijk, richtte zij in 1998 haar eigen ZKM opleiding Reflection & Action (ZKM-R&A) op. De ontwikkeling van de methode stond en staat niet stil. Zij is aangevuld met het empowerment model van D.Gershon & G.Straub. Onze ZKM opleiding geeft deze combinatie de naam ZelfKennisMethode, met behoud van het label ZKM. Sinds 2010 geven drs. Desirée Pieters en drs. Selma Roenhorst leiding aan de opleiding.